Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

Samuel Markey

samuel@kortrijkspurs.be

Eline Martin

eline.martin@kortrijkspurs.be

Vertrouwenspersonen

Zowel de overheid als Basket Vlaanderen stimuleren sportclubs om werk te maken van een preventief beleid met betrekking tot (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Kortrijk Spurs heeft de ambitie om op dit vlak een voorbeeld te zijn. Als grote club zijn we ons bewust van de verantwoordelijkheid om een veilig en pedagogisch verantwoord klimaat te bieden aan jonge sporters. Als u vragen of klachten zou hebben, dan kunt u terecht bij één van de vertrouwenspersonen.

Wat doen de vertrouwenspersonen?

De vertrouwenspersonen zijn een aanspreekpunt voor iedereen die verbonden is aan onze club. Je kan bij hen terecht met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

De vertrouwenspersonen bieden in de eerste plaats een luisterend oor. Ze zullen samen met jou bekijken hoe we als club op de beste manier kunnen omgaan met jouw vraag, vermoeden of melding. Elke vraag of melding zullen zij serieus nemen en verder opvolgen. Indien je dat wenst kunnen zij ook advies en informatie geven over diensten of organisaties die jou verder kunnen helpen. 

Soms kan het aangewezen zijn dat ook anderen ingelicht worden – dit zal steeds in overleg met jou gebeuren. In elk geval zullen de vertrouwenspersonen discreet omgaan met de informatie die zij verkrijgen. Vragen of meldingen worden bijgehouden in een register dat enkel toegankelijk is voor de vertrouwenspersoon die je hebt aangesproken. De vertrouwenspersonen fungeren onafhankelijk binnen de club.

Wat doen de vertrouwenspersonen niet?

De vertrouwenspersonen bieden geen professionele hulpverlening of juridische bijstand. Zij zullen de klachten of vermoedens ook niet inhoudelijk onderzoeken. Zij kunnen wel advies en informatie geven over de diensten waar je terecht kan voor hulp en bijstand. 

De vertrouwenspersonen zijn een aanspreekpunt voor iedereen die vragen, vermoedens of klachten heeft m.b.t. (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Voor andere vragen of problemen kun je terecht bij je coach, de jeugdcoördinatoren of de bestuursleden.

Wie zijn de vertrouwenspersonen?

Eline Martin is leerkracht Frans en Spaans in de Sint-Paulusschool campus college in Waregem. Eline speelde jarenlang basket in Kortrijk (Kortrijk Sport en K-BT Kortrijk) en is ook actief binnen de werkgroep “positief supporteren” van Kortrijk Spurs. 

Samuel Markey is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Hij heeft een zelfstandige praktijk in Kortrijk en is deeltijds verbonden aan het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg. Sam is ex-speler van CB Kortrijk, BT Waregem, BBC Olbak en KBBC Wikings. 

Hoe kan je de vertrouwenspersonen bereiken?

Via email of telefoon (spreek gerust een boodschap in, dan bellen we je terug)

 

Samuel Markey: samuel@kortrijkspurs.be   0486/17 90 98

Eline Martin: eline.martin@kortrijkspurs.be  0473/98 50 99